Το Πολυτεχνείο Κρήτης απένειμε βραβείο διδακτικού/εργαστηριακού έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στον Πολυχρόνη Σπανουδάκη, ιδρυτικό μέλος της...

Περισσότερα

Ο Νίκος Σαραντινούδης, μέλος της ομάδας TUCer, παρουσίασε την ερευνητική εργασία με τίτλο Enhancing the educational process related to autonomous...

Περισσότερα

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ισπανία, Φιλανδία και Σουηδία επισκέφθηκαν την ομάδα TUCer στα πλαίσια του προγράμματος...

Περισσότερα

Η ομάδα TUCer, για μια ακόμα χρονιά, συμμετείχε στην Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας του Πολυτεχνείου Κρήτης  παρουσιάζοντας τα οχήματα της και τις διακρίσεις...

Περισσότερα