Περιοδικό της ομάδας TUCer

Τεύχος 6, Δεκέμβριος 2022 - Μάϊος 2023


Αρχείο

  1. Τεύχος 1, Νοέμβριος 2019 - Μάιος 2020
  2. Τεύχος 2, Ιούνιος - Δεκέμβριος 2020
  3. Τεύχος 3, Ιανουάριος 2021 - Ιούνιος 2021
  4. Τεύχος 4, Ιούλιος 2021 - Δεκέμβριος 2021
  5. Τεύχος 5, Δεκέμβριος 2022 - Δεκέμβριος 2023