Η ομάδα μας εκτός από τις επιτυχίες και τα τρόπαια εντός πίστας, έχει να επιδείξει και έντονο επιστημονικό έργο στον τομέα της αυτοκίνησης. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

2019

P. Spanoudakis, N. Tsourveloudis, L. Doitsidis,  E. Karapidakis, Experimental results of transmission use on electric vehicle’s energy consumption, Energies, vol. 12, issue 3, 2019

2018

N. Sarantinoudis, P. Spanoudakis, L. Doitsidis, T. Stefanoulis, and N. Tsourveloudis, Enhancing the educational process related to autonomous driving, in 10th Workshop on Planning, Perception and Navigation for Intelligent Vehicles, 2018 IEEE/RSJ International conference on Intelligent Robots and Systems, Madrid, October 2018

2015

Tzortzis, G.; Amargianos, A.; Piperidis, S.; Koutroulis, E.; Tsourveloudis, N.C., "Development of a compact regenerative braking system for electric vehicles," in Control and Automation (MED), 2015 23th Mediterranean Conference on, pp.102-108, 16-19 June 2015

2014

Spanoudakis P., N. C. Tsourveloudis, “A Prototype Variable Transmission System for Electric Vehicles: Energy Consumption Issues”, Int. Journal of Automotive Technology, accepted, to appear

2013

Spanoudakis P., Tsourveloudis N., “On the Efficiency of a Prototype Continuous Variable Transmission System”, Control & Automation (MED), 2013 21st Mediterranean Conference on, Platanias-Chania, Greece, June 25-28, 2013

2012

D. S. Efstathiou, A. K. Petrou, P. Spanoudakis, N. C. Tsourveloudis, and K. P. Valavanis, Recent advances on the energy management of a Hybrid Electric Vehicle”, Proceedingsof the 20th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Barcelona, Spain, July 3-6, 2012

2011

Petrou A., Efstathiou D., Tsourveloudis N., “Modeling and Control of the Energy Consumption of a Prototype Urban Vehicle”, Proceedings of the 19th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Corfu, Greece, June 20-23, 2011