Η ομάδα απαρτίζεται από φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κοινό όραμα των μελών της είναι μια φιλική προς το περιβάλλον αυτοκίνηση με έμφαση στην ασφάλεια και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Από τη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι και τώρα, η συμμετοχή στην ομάδα TUCer είναι αποκλειστικά εθελοντική.

Ιδρυτικά στελέχη της ομάδας και μόνιμα μέλη της είναι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Τσουρβελούδης, και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης Σάββας Πιπερίδης και Πολυχρόνης Σπανουδάκης. Από το 2020 στην ομάδα ανήκουν οι επίκουροι καθηγητές Ελευθέριος Δοϊτσίδης και Δημήτριος Ιψάκης.


Μέλη της ομάδας

2020-2021

Οργάνωση και δημόσιες σχέσεις

Ηλεκτρολογικός τομέας

Μηχανολογικός τομέας

Προηγούμενες χρονιές