Αναζήτηση νέων μελών

Η ομάδα TUCer προσκαλεί φοιτήτριες και φοιτητές, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις:

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 07 Ιουλίου 2023 για τον ηλεκτρολογικό τομέα και στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 για τους υπόλοιπους.