Το Πολυτεχνείο Κρήτης απένειμε βραβείο διδακτικού/εργαστηριακού έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στον Πολυχρόνη Σπανουδάκη, ιδρυτικό μέλος της…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νίκος Σαραντινούδης, μέλος της ομάδας TUCer, παρουσίασε την ερευνητική εργασία με τίτλο Enhancing the educational process related to autonomous…

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ισπανία, Φιλανδία και Σουηδία επισκέφθηκαν την ομάδα TUCer στα πλαίσια του προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα TUCer, για μια ακόμα χρονιά, συμμετείχε στην Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας του Πολυτεχνείου Κρήτης  παρουσιάζοντας τα οχήματα της και τις διακρίσεις…

Διαβάστε περισσότερα