Αναζήτηση νέων μελών για την ομάδα TUCer

Η ομάδα TUCer προσκαλεί φοιτήτριες και φοιτητές, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις:

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου.