Η ομάδα μας εκτός από τις επιτυχίες και τα τρόπαια εντός πίστας, έχει να επιδείξει και έντονο επιστημονικό έργο στον τομέα της αυτοκίνησης. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

2019

P. Spanoudakis, N. Tsourveloudis, L. Doitsidis,  E. Karapidakis, Experimental results of transmission use on electric vehicle’s energy consumption, Energies, vol. 12, issue 3, 2019

2015

Tzortzis, G.; Amargianos, A.; Piperidis, S.; Koutroulis, E.; Tsourveloudis, N.C., "Development of a compact regenerative braking system for electric vehicles," in Control and Automation (MED), 2015 23th Mediterranean Conference on, pp.102-108, 16-19 June 2015

2014

Spanoudakis P., N. C. Tsourveloudis, “A Prototype Variable Transmission System for Electric Vehicles: Energy Consumption Issues”, Int. Journal of Automotive Technology, accepted, to appear

2013

Spanoudakis P., Tsourveloudis N., “On the Efficiency of a Prototype Continuous Variable Transmission System”, Control & Automation (MED), 2013 21st Mediterranean Conference on, Platanias-Chania, Greece, June 25-28, 2013

2012

D. S. Efstathiou, A. K. Petrou, P. Spanoudakis, N. C. Tsourveloudis, and K. P. Valavanis, Recent advances on the energy management of a Hybrid Electric Vehicle”, Proceedingsof the 20th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Barcelona, Spain, July 3-6, 2012

2011

Petrou A., Efstathiou D., Tsourveloudis N., “Modeling and Control of the Energy Consumption of a Prototype Urban Vehicle”, Proceedings of the 19th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Corfu, Greece, June 20-23, 2011