Νέο βίντεο από την ομάδα TUCer

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή ενός νέου βίντεο με θέμα την κατασκευή του πλαισίου του οχήματος ER.2021. Το βίντεο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://youtu.be/kgXtmraGG54