Η ομάδα TUCer αναζητά νέα μέλη

Η ομάδα TUCer αναζητά μέλη για να ασχοληθούν με τον τομέα ηλεκτρονικών κατασκευών και τον τομέα του μάρκετινγκ.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του παρακάτω σύνδεσμου, μέχρι τις 15/05/2021:
shorturl.at/kHNOT