Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας

στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Energies

Η εργασία της ομάδας, με τίτλο A ROS-Based Energy Management System for a Prototype Fuel Cell Hybrid Vehicle, δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό Energies, που ασχολείται με την έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο σε θέματα παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας. Το θέμα της εργασίας αφορά τις τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται στα πρωτότυπα αγωνιστικά οχήματα της ομάδας.