Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας

στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Sustainability

Η εργασία της ομάδας με τίτλο Efficient gear ratio selection of a single-speed drivetrain for improved electric vehicle energy consumption δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας Sustainability.