Αναζήτηση νέων μελών για τον μηχανολογικό τομέα της ομάδας TUCer

Η ομάδα TUCer προσκαλεί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στον μηχανολογικό τομέα της ομάδας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 4 Οκτωβρίου.