Το περιοδικό της ομάδας TUCer, τεύχος 1

Νοέμβριος 2019-Μάιος 2020

Διαβάστε, προωθήστε και προτείνετε το νέο τεύχος του Περιοδικού της Ομάδας TUCer.

Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.tucer.tuc.gr/fileadmin/users_data/tucer_new/periodiko/2020_05_periodiko_TUCer.pdf