Απονομή Βραβείου στο Δρ. Πολυχρόνη Σπανουδάκη

Το Πολυτεχνείο Κρήτης απένειμε βραβείο διδακτικού/εργαστηριακού έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στον Πολυχρόνη Σπανουδάκη, ιδρυτικό μέλος της ομάδας TUCer. Το βραβείο απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 2018.