Βράβευση διπλωματικής εργασίας

Η Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων - Act-TLO, απένειμε την Υποτροφία Θοδωρής Λοβέρδος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον τελειόφοιτο Ιωάννη Σαπούνη του οποίου η διπλωματική εργασία έπειτα από αξιολόγηση από την Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, πρώτευσε στο αντικείμενο Μάρκετινγκ και Διοίκηση Ενέργειας. Η επίδοση της υποτροφίας πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή απονομής διπλωμάτων μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.

Η διπλωματική εργασία με τίτλο Έλεγχος και διαχείριση ενεργειακών φορτίων μέσω βάσης δοκιμών για ηλεκτρικό όχημα αναφέρεται στην εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας βάσης δοκιμών, πρωτότυπων ηλεκτρικών οχημάτων, της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η εξελιγμένη βάση δοκιμών σχεδιάστηκε έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα:

  • μέτρησης των επιδόσεων και της κατανάλωσης των οχημάτων,
  • μέτρησης της ανακτωμένης ενέργειας των οχημάτων κατά την επιβράδυνσή του και
  • αυτοματοποίησης της διαδικασίας δοκιμών.

Περισσότερες πληροφορίες για την εργασία