Τσουρβελούδης Νικόλαος (Καθηγητής ΜΠΔ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σπανουδάκης Χρόνης (ΕΔΙΠ - ΜΠΔ)
Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Μηχανολογικών

Παπαδοκοκολάκης Ευτύχης (Προπτυχιακός ΜΠΔ)
Τομέας Μηχανολογικών
Team Manager
Ανάπτυξη Πλαισίου

Μοσχόπουλος Γεράσιμος (Προπτυχιακός ΜΠΔ)
Τομέας Μηχανολογικών
Προσομοίωση - Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Στεφανούλης Θοδωρής (Προπτυχιακός ΜΠΔ)
Τομέας Μηχανολογικών
Προσομοίωση - Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ιωάννου Γιάννης (Προπτυχιακός ΜΠΔ)
Τομέας Μηχανολογικών
Σύστημα Διεύθυνσης

Πιπερίδης Σάββας (ΕΔΙΠ – ΜΠΔ)
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών

Σαραντινούδης Νικόλαος (Προπτυχιακός ΗΜΜΥ)
Τομέας Ηλεκτρονικών
Διαχείριση Ενέργειας