• Τσουρβελούδης Νικόλαος
  • Σπανουδάκης Πολυχρόνης
  • Πιπερίδης Σάββας
  • Κούβελη Χρήστος
  • Οικονομίδης Ιορδάνης
  • Παπαδοκοκολάκης Ευτύχης
  • Σαραντινούδης Νικόλαος
  • Τζώρτζης Ιωάννης