Η ομάδα μας απαρτίζεται από φοιτητές της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και της σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην ομάδα διαδραματίζουν καθηγητές, όπως ο Κος Τσουρβελούδης Νικόλαος (καθηγητης της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης),καθώς και το μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, όπως οι Κοι Πιπερίδης Σάββας (Εργαστηρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής) και Σπανουδάκης Πολυχρόνης (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Διατμηματικού Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών).

Μπορείτε να δείτε την πλήρη σύνθεση της φετινής ομάδας αλλά και των ομάδων των προηγούμενων ετών, επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος στην επιλογή Ομάδα.