Η ομάδα TUCer συμμετέχει στην ανοικτή ημέρα γνωριμίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η ομάδα μας για μια ακόμα χρονιά συμμετείχε στην ανοικτή ημέρα γνωριμίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (3/4/2017) παρουσιάζοντας τα οχήματα της και τις διακρίσεις της στους μελλοντικούς φοιτητές του Πολυτεχνείου μας.