Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις χορηγίες.

Η φετινή μας προσπάθεια υποστηρίζεται από την ευγενική χορηγία των παρακάτω εταιριών.

Μεγάλοι Χορηγοί

Χρυσoί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Υποστηρικτές και χορηγοί επικοινωνίας